Skip to the content

Indkaldelse til generalforsamling 2020

A/S Thisted Bryghus og Thisted Mineralvandsfabrik afholder ordinær generalforsamling i Thy Hallen, Lerpyttervej 50, Thisted, lørdag den 25. januar 2020 kl. 17.00 (dørene åbnes kl. 15.00) med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning, samt årsberetning.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i forhold til den godkendte årsrapport.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er Verner Jensen og Henrik Nørmølle.

Begge modtager genvalg.

  1. Valg af revisor.

Generalforsamlingen afvikles i to lokaler, hal A og hal B. Der vil være opstillet storskærme i hal B. Al rygning i og udenfor Thy Hallen er forbudt. Garderobe mod betaling.

Mod forevisning af navnenoterede aktiebreve udleveres der adgangstegn i Sparekassen Thy, Store Torv 1, Thisted, fra og med mandag den 13. januar 2020 til og med torsdag den 23. januar 2020. Vær opmærksom på, at denne frist skal overholdes.

Thisted, den 6. januar 2020

P.b.v.

Verner Jensen, formand

comments powered by Disqus