Skip to the content

Indkaldelse til generalforsamling 2021

A/S Thisted Bryghus og Thisted Mineralvandsfabrik afholder ordinær generalforsamling hos Advodan, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, fredag den 29. januar 2021 kl. 10.00 (dørene åbnes kl. 9.45) med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning, samt årsberetning.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i forhold til den godkendte årsrapport.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er Erik Hundahl og Ejgild Christensen.

Begge modtager genvalg.

  1. Valg af revisor.

 

På grund af covid-19 er der ingen form for udskænkning eller servering til generalforsamlingen.

 

Adgangstegn bestilles ved fremsendelse af navn, adresse og aktienummer på mail til thy@thisted-bryghus.dk og udleveres efter forudgående aftale på Bryggerivej 10, 7700 Thisted fra og med mandag den 18. januar 2021 til og med onsdag den 27. januar 2021. Vær opmærksom på, at denne frist skal overholdes.

 

Thisted, den 11. januar 2021

P.b.v.

Verner Jensen, formand

Om forfatteren

comments powered by Disqus