Skip to the content

Offentliggørelse af regnskabsåret 19/20 beretninger

Offentliggørelse af regnskabsåret 19/20 beretninger

 

A/S Thisted Bryghus og Thisted Mineralvandsfabrik

Ordinær generalforsamling fredag den 29. januar 2021 kl. 10.00, Frederiksgade 14, 7700 Thisted

 

Beretning v. bestyrelsesformand Verner Jensen

Årets generalforsamling er ganske uden fortilfælde i bryghusets historie. På grund af ombygning kan vi ikke være i Thy Hallerne. Det er i sig selv usædvanligt. Men den aktuelle coronapandemi medfører i øjeblikket et forbud mod forsamlinger på mere end 5 personer. Vi har undersøgt en række andre muligheder for at afholde generalforsamlingen herunder virtuelt, men uden held.

 

Beretning

2019/2020 har været et rigtigt usædvanligt år.

Samfundslivet har siden 11. marts 2020 været lukket ned i varierende grad i længere perioder. For Thisted Bryghus har det betydet meget for vort salg af øl og mineralvand.

I regnskabsåret har vi inklusiv øl, sodavand og lønbrygning af øl omsat 35.200 hektoliter mod 36.300 hektoliter året før. Det er en tilbagegang på 1.100 hektoliter eller 3,0 %.

Omsætningen blev på 52,0 mio. kr., hvilket er en tilbagegang på 1,6 mio. kr. Et minus på 3,0 %.

Vi kom ud af regnskabsåret 2019/2020 med et resultat på 3,3 mio. kr. før skat. Det er niende år i træk med positivt resultat. Resultatet er efter renter og afskrivninger på det nye brygværk. Det er bedre end forventet.

 

Her ville jeg normalt have sagt Skål

 

Vurdering af resultatet

Året har været præget af indkøringen af vort nye bryghus med det nye brygværk. Med en byggefase på kun godt 9 måneder blev brygværket indviet i december 2019. I hele 2020 er al vort øl således brygget på det nye anlæg, og vi er stadig helt tilfredse med investeringen.

Coronapandemiens indvarsling i det danske samfundsliv den 11. marts 2020 stillede helt særlige krav til virksomheden, dens ansatte og alle samarbejdspartnere. Porten blev låst, så risikoen for smitte fra omverdenen blev minimeret. Medarbejderne opdeltes i små grupper efter arbejdsfunktion. Sådan har det været i de perioder, hvor smitterisikoen i samfundet har været størst, og sådan er det nu igen. Mange udadvendte aktiviteter har været aflyst. Der har været måneder, hvor der overhovedet intet salg har været til restaurationsbranchen. Det er aldrig tidligere i virksomhedens historie sket. Heldigvis har salget gennem dagligvarehandlen fungeret tilfredsstillende. Samlet set er vi kommet godt igennem året – vilkårene taget i betragtning. Set i dette lys er årets resultat meget tilfredsstillende.

Virksomheden har ikke modtaget støtte fra myndighederne i forbindelse med coronakrisen. En kortere periode har skattevæsnet dog hjulpet på likviditeten idet vi har udnyttet muligheden for at udskyde betaling af afgifter, skat og moms.

 

Aktieudbytte
Gennemførelsen af den helt store investering i det nye bryghus med brygværk er et stort skridt i retning af at fremtidssikre virksomheden. Der forestår dog en lang række investeringer i de kommende år. Økonomisk ansvarlighed med dertil hørende størst mulig egenfinansiering ligger bestyrelsen meget på sinde. Bestyrelsen vil derfor indstille, at der heller ikke i år udbetales udbytte til aktionærerne.

 

(Skål)

Ingen aktieudvidelse
Generalforsamlingen 2016 gav bestyrelsen bemyndigelse til indenfor en 5 årig periode at forhøje selskabets aktiekapital ved salg af aktier. Den bemyndigelse er nu udløbet uden at bestyrelsen har fundet årsag til at benytte muligheden. Vi finder heller ikke grund til at bede om en forlængelse af bemyndigelsen, da vi fortsat foretrækker at tjene pengene til virksomhedens investeringer undervejs.

 

Investeringer
Vi har nu haft godt et år med det nye bryghus i drift. Efterhånden har alle vore øltyper været brygget på det nye anlæg, og de nødvendige tilpasninger er foretaget.

I regnskabsåret har vi investeret i fire nye kombinationstanke til gæring og lagring af øl. Med disse fire tanke er den ældste platform til tanke på det tidligere baneterræn fuldt udnyttet. Der er nu 16 kombinationstanke til gæring og lagring af øl.

Vi har også i regnskabsåret forbedret vort fyldeanlæg til fustager med en station, hvor fustagerne vaskes udvendigt.

Foran os står som nævnt flere store investeringer. Vi undersøger for tiden hvordan vi bedst muligt kan installere en tunnelpasteur, som vil give os muligheden for at pasteurisere øllet efter aftapning på flaske.

Derudover er vi midt i at revidere vor masterplan for fremtidige investeringer.

 

(Skål)

Den røde bygning

Under indtryk af Coronapandemien har vi ligget stille med planerne for en ny fremtid for den flotte røde bryghusbygning fra 1899. Bygningen er stort set taget ud af drift og henstår, som vi forlod den. Vi har fine planer klar, men lige for tiden er der ikke den store lyst til at skabe en publikumsmagnet. Vi vil se alvorligt på sagen så snart coronavaccinationerne bliver mere udbredte, og vi dermed trygt kan samle større forsamlinger til gode oplevelser.

Det fine gamle industrihus fortjener en ny fremtid.

 

(Skål)

Samarbejde

En stor tak til vore mange loyale kunder. Det har været et usædvanligt vanskeligt år for rigtig mange af vore gode kunder i restaurations- og turistbranchen med nedlukninger og med begrænsning for udenlandske turister. Vi har stor forståelse for at det har været, og fortsat er, vanskelige vilkår.

Tak til vore mange lokale samarbejdspartnere: Naturstyrelsen, Nationalpark Thy, Gyrup Gaard, Sparekassen Thy og Thisted Kommune.

Tak til vore aktionærer for at udvise forståelse for, at vi på grund af Corona ikke kan afholde vor traditionsrige generalforsamling med hyggeligt samvær og spisning.

Vore venner i den forsamling vi sædvanligvis omtaler som Plukkeriet har for en stor del måttet holde pause i år. Vi turde ikke samle så store forsamlinger på grund af corona virussen. I stedet har en mindre gruppe hovedsageligt bestående af lokale ølentusiaster hjulpet med plukning af porse, birk, gran og hyben til vort gode øl. Tak for det.

 

Medarbejdere

Ved regnskabsårets afslutning meddelte brygmester Antoni Aagaard Madsen at han gerne ville videre ud i verden. Efter otte gode år med udviklingen af mange gode øl her på virksomheden stoppede Antoni derfor med udgangen af december måned. Tak til Antoni for indsatsen i årene der er gået, og vi ønsker god vind fremover.

Vi vil fra bestyrelsen takke alle ansatte for jeres store og meget positive indsats i det forgangne år. Ud over den daglige opgave at lave gode smagsoplevelser blev det også en opgave at holde sig fri af corona smitte. Dagligdagen har været præget af skarp opdeling mellem afdelinger. Der har ikke været mulighed for fælles oplevelser på normal vis. Det har for nogle været lidt ensomt og måske lidt kedeligt – men det har virket. Alle forblev fri for corona, og der blev leveret masser af godt øl til tiden. I har gjort en fantastisk indsats. Mange tak for det.

 

(Skål)

 

Beretning v. direktør Aage Svenningsen

Vi gik ind i regnskabsåret med klare planer om at øge vores omsætning fra det forgangne år. De 5 første måneder forløb efter planen bl.a. med et meget flot julesalg. 1. marts 2020 ansatte vi en ny salgskonsulent til det sjællandske område hvilket betød, at vi hermed havde en landsdækkende salgsstyrke til at profilere og sælge bryghusets produkter. Vi kom flot fra start.

Den 7. december 2019 havde vi åbningsreception af Thisted Bryghus’ til dato største investering nogen sinde. Vi slog dørene op til et nyt bryghus og et super moderne bryganlæg, der skal være med til at fremtidssikre Thisted Bryghus.

Men det hele tog lige pludselig en helt anden drejning. Onsdag den 11. marts 2020 blev en dag vi aldrig glemmer. Coronapandemien så dagens lys, og det blev lige pludselig en helt anden hverdag, vi skulle forholde os til. Rigtig mange af vores kunder - restauranter, cafeer og værtshuse måtte lukke i store perioder af året. Alle former for aktiviteter, events og festivaler rundt omkring i landet blev – og er stadigvæk aflyst, og porten til bryghuset blev låst. Samtlige aktiviteter på bryghuset – ølsmagninger, rundvisninger – Øllets Dag mv. – har været – og er stadigvæk aflyst. Det har – og er stadigvæk et meget vanskeligt år for rigtig mange af vores gode kunder. Mit ønske er, at vaccinen hurtigt bliver rullet ud, således vi igen kan få en normal hverdag, og vi igen kan nyde et godt glas øl hos vore mange kunder.

Udover at få virksomheden dirigeret igennem pandemien, har højeste prioritet også været, at få bryghusets medarbejdere igennem pandemien. Og ved fælles hjælp er det lykkes. Til dato har ingen af bryghusets medarbejdere været ramt af corona. Vi har haft og har stadigvæk strenge regler på bryghuset, hvor vi bl.a. skiller personalet ad i pauserne.

Det er også pandemien, der gør, at vi i år ikke kan afholde den sædvanlige ”Fjerde Højtid i Thy” under normale omstændigheder.

 

Omsætning

Vi har i regnskabsåret 2019/20 realiseret en nettoomsætning på 52,0 mio. kr. Det er en tilbagegang på 3,0% i forhold til sidste regnskabsår. Som andre bryggerier har vi oplevet en tilbagegang i afsætningen til restaurationsbranchen mv. Til gengæld har vi haft fremgang i detailleddet. Alt taget i betragtning er vi godt tilfredse med den realiserede omsætning.

 

Volumen

Vi har i regnskabsåret solgt 35.200 HL. Det er en tilbagegang på 3,0% i forhold til sidste regnskabsår. Vi har haft en flot udvikling på 50 cl. specialøl, hvilket skyldes den flotte udvikling, vi har haft i detailbutikkerne, hvorimod vi har haft en tilbagegang på 33 cl. flaskeøl og fadøl, hvilket skyldes nedlukning i Horesta segmentet. 

 

Økologi 25 år

Vi har gennem sommeren kørt en kampagne på vores økologiske produkter. Det er 25 år siden Thisted Bryghus som det første danske bryggeri lancerede økologisk øl – Økologisk Thy Pilsner, der så dagens lys i 1995. Årene efter lancerede bryggeriet Økologisk Classic, Økologisk Humle, Økologisk JuleRen og Økologisk Påskeæg. Produkter der den dag i dag lever på bedste vis. Økologiske produkter udgør i dag ca. en tredjedel af bryghusets volumen og det er et segment, der er i vækst.

I anledning af 25-års jubilæet, lancerede vi en Økologisk Jubilæumspilsner 33 cl. med 4,6% alkohol, der så dagens lys hen over sommeren, og som har haft et flot salg.

 

Driftsresultat før skat

Vi leverer et resultat før skat på kr. 3.308.000.

 

Årets resultat efter skat

Vi leverer et resultat på kr. 2.567.000 efter skat, hvilket er bedre end forventet. Resultatet er mindre end sidste år, hvilket skyldes større afskrivninger og renter, som følge af investering i nyt bryghus og brygværk. Vi er tilfredse med resultatet set i lyset af, at vi i regnskabsåret har færdiggjort investeringen i nyt bryghus og bryggeriudstyr. Ligeledes har vi formået at holde fokus på kerneforretningen, selvom vi i løbet af året har brugt meget tid på indkøring af det nye bryganlæg, hvilket er gået meget tilfredsstillende. Samtidig har vi i regnskabsperiodens sidste 6 måneder haft coronapandemien hængende over os.

Alt i alt er vi meget tilfredse med resultatet.

 

Forslag til resultatdisponering

Bestyrelsen indstiller til, at der heller ikke i år udbetales udbytte til aktionærerne, men at årets resultat i stedet overføres til egenkapitalen.

Selvom vi nu er færdige med etablering af ny bygning og nyt brygværk, vil der stadigvæk være en række investeringer, der skal gennemføres de kommende år. Investeringer der skal være med til at fremtidssikre Thisted Bryghus. Og det ønsker vi at gøre med størst mulig egenfinansiering.

 

Egenkapital ultimo

Efter overførsel af årets resultat på kr. 2.567.000 efter skat, udgør egenkapitalen kr. 34.354.000. Vi har gennem de seneste 5 år øget egenkapitalen med ca. kr. 12.000.000.

 

Årets investeringer

Vi har i regnskabsåret investeret for kr. 12,4 mio. I årets løb er investeringen i et nyt brygværk og tilhørende bygning færdiggjort og taget i brug.

Udover en forbedret kvalitet og mere ensartede produkter, giver denne investering os også mulighed for yderligere vækst i fremtiden. Vi har derudover foretaget investering i 4 nye combitanke, der gør, at vi produktionsmæssigt bedre kan følge med.  

 

Brygmester

Året blev også et farvel til Brygmester Antoni Aagaard Madsen, der gennem 8 år har været brygmester på Thisted Bryghus, og som ønsker at prøve noget nyt.

Antoni har været med i en flot udvikling af bryggeriet siden sin start i 2012, med masser af spændende produktlanceringer - Amerikaner serien, Spiritus serien, Gyrup serien og ikke mindst lanceringen af Ny Nordisk Øl i samarbejde med Peter Klemensen, der bl.a. resulterede i kåringen som Årets Danske Bryggeri i årene 2015, 2016 og 2017. Ligeledes har Antoni været primus motor i implementering af det nye brygværk.

 

Jeg vil sige Antoni Aagaard Madsen tak for godt samarbejde gennem årene samt det, han har tilført Thisted Bryghus og ønske ham alt muligt held og lykke i fremtiden.

Med hensyn til en ny brygmester er det besluttet, at vi ser tiden an, indtil vi kommer på den anden side af pandemien og arbejder videre med det set up, vi har i dag af dygtige medarbejdere.

 

Alt i alt: Med de udfordringer, vi har haft gennem året, er vi meget tilfredse med resultatet.

 

Indeværende regnskabsår

Indeværende regnskabsår er allerede i fuld gang. Julesalget – som er bryghusets største omsætningsperiode er overstået med et tilfredsstillende resultat til følge. Dog er vi stadigvæk påvirket af nedlukningen af restauranter, barer og cafeer.

 

Nyheder 2021

Her i januar måned lancerer vi nye spændende produkter, der i disse dage er på vej ud i handlen og som kan købes i rigtig mange butikker landet over.

New York Beer Fruit 50 cl: New York Beer Fruit er en frugt øl med base i amerikansk humle, der sammen med appelsinskal og koriander bidrager med masser af citrussmag. Samtidig bevæger vi os ind i markedet med lavere alkoholprocenter. New York Beer Fruit har en alkoholprocent på 2,3%

Limfjords Ale 50 cl. Limfjords Ale er en lysere og mildere makker til den originale Limfjordsporter. Den er klassificeret som en Brown Ale og brygget på engelsk Brown malt. Desuden er der brugt en klassisk humle, nemlig ”East Kent Goldings”. Produktet er overgæret og mild i smagen med karamelliseret sødme og strejf af lakrids. Limfjords Ale har en alkoholprocent på 6,0%.

 

Limfjordsporter 33 cl. – Systembolaget

For første gang nogensinde er det lykkes os at komme ind på det svenske marked. Vi har indgået en aftale med Systembolaget om indmeldelse af Limfjordsporter 33 cl. flaske i de 100 største butikker. Det er en aftale, vi forventer os meget af, og som vi håber kan danne grundlag for vækstpotentiale på det svenske og skandinaviske marked.

Det skandinaviske marked er et område, der passer godt til Thisted Bryghus, da markederne er tæt på os. Ligeledes er der mange skandinaviske forbrugere, der via ferieophold i Danmark, kender til Thisted Bryghus.

Den helt overordnede fokus er at styre Thisted Bryghus på den anden side af pandemien. Fuld fokus på afsætning og stram styring af omkostninger er to ting, vi arbejder meget målrettet med hver eneste dag.

Ligeledes arbejder vi videre med den investeringsmasterplan, der ligger til grund for de fremtidige investeringer. Det første der skal investeres i, er et ny pasteuriseringsanlæg, der meget gerne skal være etableret indenfor en overskuelig fremtid.

Vi håber, at der hen over foråret kan åbnes op igen, således vi igen kan afholde ølsmagninger, rundvisninger og masser af events – til glæde for os alle sammen.

 

Thisted Bryghus strategi

Strategien for Thisted Bryghus er klar:

Vi skal fortsat være innovative med nye produkter og nye smagsvarianter

Vi skal som hidtil satse på specialøl og økologisk øl

Vi skal fortsat være en landsdækkende leverandør

Og så skal vi gennemføre den fremadrettede investeringsplan, der i samarbejde mellem bryghusets ledelse og bestyrelse, er lagt.

 

Tak til personale og bestyrelse

Til personalet på Thisted Bryghus vil jeg sige en kæmpe tak for året, der er gået. I har alle ydet en kæmpe indsats og været fleksible i forhold til de ændringer i arbejdsgange med videre, corona har betydet. Vi er alle indtil videre kommet gennem pandemien uden smittetilfælde. Det er jeg utrolig glad for! En stor tak til salgsafdelingen på Thisted Bryghus, der hver dag er ude i butikkerne med mundbind og håndsprit og er tættere på pandemien i forhold til os, der møder ind på bryggeriet hver dag.

 

En stor tak til bryghusets bestyrelse for et godt samarbejde gennem året.

 

Afslutning

Afslutningsvis vil jeg sige, det er et meget spændende regnskabsår, vi er i gang med. Vi har et stærkt produktsortiment, der flytter sig godt fra butikshylderne, hvilket er meget afgørende for succes. Vi har et stærkt personale set up, der gør det godt og er klar til de fremtidige udfordringer.

Hvor vi omsætningsmæssigt ender i igangværende regnskabsperiode, er på nuværende tidspunkt meget svært at sige. Den uvisse faktor er, hvordan coronasituationen vil udvikle sig over den kommende tid. Men jeg har stor tiltro til, at Thisted Bryghus kommer igennem pandemien på en god måde og dermed står godt rustet til fremtiden.

 

Jeg ser frem til en spændende fremtid for Thisted Bryghus. Vores mål er:

 

”Vi skal ikke være den største – vi skal være den bedste”

 

SKÅL

comments powered by Disqus