Skip to the content

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2022

A/S Thisted Bryghus og Thisted Mineralvandsfabrik

afholder ordinær generalforsamling hos Advodan, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, fredag den 28. januar 2022 kl. 10.00 (dørene åbnes kl. 9.45) med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning, samt årsberetning.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i forhold til den godkendte årsrapport.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er Rene Jensen og Jacob Schousgaard.

Begge modtager genvalg.

  1. Valg af revisor.
  2. Ændring af selskabets vedtægter.

Der foreslås indførelse af adgang til elektronisk kommunikation mellem Selskabet og kapitalejerne.

Herudover foreslås der en sproglig opdatering og modernisering af vedtægterne.

 

Der er ingen form for udskænkning eller servering til generalforsamlingen.

 

Adgangstegn bestilles ved fremsendelse af navn, adresse og aktienummer på mail til thy@thisted-bryghus.dk og udleveres efter forudgående aftale på Bryggerivej 10, 7700 Thisted, fra og med mandag den 17. januar 2022 til og med torsdag den 27. januar 2022. Vær opmærksom på, at denne frist skal overholdes.

 

BEMÆRK: vedtægter samt forslag til nye vedtægter findes her: Generalforsamling | Thisted Bryghus (thisted-bryghus.dk)

 

Thisted, den 7. januar 2022

P.b.v.

Verner Jensen, formand

comments powered by Disqus