Skip to the content

REGNSKABSÅRET 20/21 BERETNINGER

OFFENTLIGGØRELSE AF REGNSKABSÅRET 20/21 BERETNINGER

 

A/S Thisted Bryghus og Thisted Mineralvandsfabrik

Ordinær generalforsamling fredag den 28. januar 2022 kl. 10.00, Frederiksgade 14, 7700 Thisted

 

BERETNING V. BESTYRELSESFORMAND VERNER JENSEN

Sidste år gik vi glip af den fjerde højtid i Thy på grund af Corona virus. I år sker det igen, nu på grund af den nye Corona variant Omicron. Vi er frygtelig kede af at skulle skuffe vore trofaste aktionærer for den hyggelige dag, vi plejer at have i Thy Hallerne. I år er det endda særligt skuffende, fordi Thyhallerne har udvidet hal A måske bare for vores skyld, så vi fremover kan sidde samlet i én hal. Vi glæder os meget til at vi i januar 2023 kan komme tilbage til mere normale tilstande.  

 

Beretning

2020/2021 har været endnu et rigtigt usædvanligt år.

Igen i dette regnskabsår har samfundslivet været lukket ned i varierende grad i længere perioder. For Thisted Bryghus har det naturligvis haft betydning for vort salg af øl og mineralvand. Men vi har heldigvis været i stand til at tilpasse produktionen efter markedets behov.

I regnskabsåret har vi, inklusiv øl, sodavand og lønbrygning af øl, omsat 39.600 hektoliter mod 35.200 hektoliter året før. Det er en fremgang på 4.400 hektoliter eller 12,5 %.

Omsætningen blev på 59,2 mio. kr., hvilket er en fremgang på 7,2 mio. kr. Et plus på 13,9 %.

Vi kom ud af regnskabsåret 2020/2021 med et resultat på 6,1 mio. kr. før skat. Det er tiende år i træk med positivt resultat, og det bedste resultat i nyere tid. Resultatet er efter renter og afskrivninger på det nye brygværk. Det er bedre end forventet.

Her ville jeg normalt sige Skål

 

Vurdering af resultatet
Vort nye bryghus fra 2019 lever op til de bedste forventninger. Sammen med de foregående års investeringer og omfattende vedligehold af produktionsudstyr har det medført, at vi har været i stand til at levere fuldt ud, hvad vore kunder har bestilt.

Coronapandemiens hærgen med nye varianter lige når vi tror, at vi er gennem krisen, har været – og er fortsat – en udfordring. Det har ramt vore kunder i restaurations­branchen hårdt, og vi har måttet tilpasse os situationen. Vi har heldigvis haft god afsætning til dagligvarehandlen. Samlet set er vi kommet godt igennem året – vilkårene taget i betragtning. Det hører med i vurderingen at en del julehandel 2021 til dagligvaresektoren usædvanligt er faldet allerede i september måned; men uanset dette er årets resultat meget tilfredsstillende.

Virksomheden har ikke modtaget støtte fra myndighederne i forbindelse med coronakrisen.

 

Aktieudbytte
Selvom vi i regnskabsåret været tilbageholdende med investeringer, så forestår der en lang række investeringer i de kommende år. Det ligger bestyrelsen meget på sinde at virksomheden på alle måder er veldrevet. Dette forudsætter en sund økonomi med god egenkapital og væsentlig egenfinansiering af de kommende investeringer. Bestyrelsen vil derfor indstille, at der heller ikke i år udbetales udbytte til aktionærerne.

(Skål)

 

Investeringer
Som nævnt har vi været tilbageholdende med investeringer i det forløbne år. De mange investeringer vi har foretaget i de tidligere år viser nu deres berettigelse i form af forbedret produktivitet. Sammen med den lavere investeringsaktivitet har det forbedret virksomhedens soliditetsgrad.

Der forestår dog mange investeringer, og vi reviderer løbende masterplanen for fremtidige investeringer. I indeværende regnskabsår arbejder vi med investering i afløsning af de to store tanke Høgh og Ølgod, som står foran den røde bygning. Da tankene oprindeligt blev placeret der, var det den eneste mulige løsning. Tankene har gjort gavn, men de har aldrig pyntet. Nu kommer de væk. Vi begynder dermed at udnytte pladsen mellem gamle og nye bryghus, som er planlagt til gærings- og lagringstanke. Samtidig har vi gang i forskellige tiltag, som vil kunne forbedre vort miljømæssige aftryk. Her har vi fokus på såvel vandforbrug og energiforbrug som CO2 regnskabet.

I det forløbne regnskabsår er to af vore kolleger blevet opkøbt af større spillere. Fuglsang i Haderslev blev sammen med sodavandsfabrikken Frem i Ribe opkøbt af Royal Unibrew. Ligeledes blev Vestfyens i Assens opkøbt af finske Ovli.

 (Skål)

 

Vedtægter
Vi er i de senere år ofte blevet opfordret til at sørge for en mere moderne måde på at udlevere adgangstegn til generalforsamlingen. Mange har spurgt hvorfor man ikke kan få adgangstegn via nettet, som vi efterhånden er vænnet til det andre steder. Vi har set på sagen, og vi har lært, at vi er nødt til vedtægtsmæssigt at sikrer os, at vi fremover i ejerbogen har noteret e-mail adresse for hver enkelt kapitalejer, således at elektronisk kommunikation mellem virksomhed og kapitalejere er tilladt og muligt. Vi håber derfor på velvillig behandling af forslaget om vedtægtsændring senere på dagsordenen.

Den røde bygning
Nu har vi levet med corona i snart to år. Vi håber, at vi nærmer os mere normale tider. Derfor er det ved at være tid til at gå videre med fremtidsplanerne for vor flotte gamle røde bygning.

Vi har i det forgangne år opnået kommunalt tilskud på så meget som 5 mio. kr. til at etablere Danmarks Bryggekulturhus. Det er et tydeligt signal om lokal opbakning, og det er vi meget taknemmelige for. Inden vi kan gå videre er der stadig nogle tekniske installationer af elforsyning og kølekompressorer, som vi skylder at flytte. Det lyder ikke af så meget, men det kommer til at koste en del.

(Skål)

 

Samarbejde
En stor tak til vore mange loyale kunder. Det har været et usædvanligt vanskeligt år for rigtig mange af vore gode kunder i restaurations- og turistbranchen. Heldigvis fik vi perioder, hvor samfundet var næsten åbent. Det gav luft, og vi strømmede alle ud i byen for at indhente noget af den forsømte selskabelighed.

Tak til vore mange lokale samarbejdspartnere: Naturstyrelsen, Nationalpark Thy, Gyrup Gaard, Sparekassen Thy og Thisted Kommune.

I årets løb skete det utænkelige: Vi løb tør for Porse til vor Porse Guld. Personalet plukkede en nødbeholdning så tidligt som plantevæksten tillod. Åbningen af samfundet hen over sommeren betød, at vi i år kunne aktivere vor hær af porseplukkere til den store plukning i august. Der blev plukket flittigt, og vi har nu lagrene fyldte, så vi er sikre på at kunne levere Porse Guld frem til næste høst. Porseplukkerne plejer, ud over høstfesten på selve plukkedagen, at få adgang til generalforsamlingen. Den fjerde højtid blev desværre ikke til noget i år, men vi vil betænke jeres indsats senere. Foreløbig skal I have tak for indsatsen.

Det lykkedes i september måned at afholde Øllets dag i bryghusets gårdrum. Vi havde i år bedre plads til arrangementet end tidligere, idet vi havde inddraget noget af parkeringspladsen til arrangementet. Vore lokale Ølentusiaster og en stribe bryghuse stillede op, og med strålende solskin og et besøgstal på 1.100 personer var dagen en stor succes. Tak til alle som bidrog.

 

Troldmanden fra Thy
Den 9. maj 2021 døde vor mangeårige direktør og brygmester Peter Klemensen efter længere tids sygdom. I årene fra 1981 til 2009 stod Peter i spidsen for bryggeriet, og Peter har sat sig varige spor. Porse Guld introduceret i 1984 er én af det danske ølmarkeds ældste specialprodukter. Limfjordsporter introduceret i 1989 står også stadig stærkt. Et vigtigt skridt var også introduktionen af Økologisk Pilsner i 1995, som var den første økologiske øl i Danmark. I sit otium fik Peter tid til at udvikle de tre Nationalpark øl smagssat med blade og kviste plukket i Nationalpark Thy. Efter bisættelsen fra Thisted Kirke mindedes Peter med gravøl og taler i Bryghusets gård. Tak for indsatsen Peter.

 

Medarbejdere
Vi har i regnskabsåret fra egne rækker rekrutteret to chefbryggere. Det er kommerciel chefbrygger Kjeld Vang Lauritsen og teknisk chefbrygger Christian Harboe. Ud over den daglige produktion er de i gang med at udbygge vor kvalitetssikring. Derudover er de to i fuld gang med at brygge nye spændende øl. Det lover godt.

Vi vil fra bestyrelsen takke alle ansatte for jeres store og meget positive indsats i det forgangne år. Den daglige opgave at lave gode smagsoplevelser er løst så godt, at der – bortset fra en periode uden Porse Guld – praktisk taget ikke har været varer i restordre. Ligesom året før blev det i 2021 en opgave at holde sig fri af corona smitte. I dagligdagen har I passet godt på jer selv og hinanden, og driften har ikke været forstyrret af corona sygdom. I årets løb havde vi heldigvis perioder med åbent samfund, så der blev mulighed for hyggeligt samvær; men først og fremmest er der blev leveret masser af Godt øl til tiden. I har gjort en fantastisk indsats. Mange tak for det.

(Skål)

 

BERETNING V. DIREKTØR AAGE SVENNINGSEN

Indledning

I ca. 5 måneder af regnskabsperioden har en stor del af vores kunder – det vil sige restauranter, barer og cafeer været lukket ned grundet coronarestriktioner. Ligeledes har en række eventaktiviteter været lukket ned. Alt sammen noget der i perioden, har kunnet aflæses i bryghusets omsætning.

Derimod har vi haft et godt salg i detailbutikkerne. Her er det lykkes os at øge vores omsætning – endda med mere end det tabte i de andre salgskanaler. Der er ingen tvivl om, at bryghusets strategi med, at vi skal være repræsenteret i hele landet, har hjulpet os igennem den igangværende pandemi.

 

Vi er også til fulde lykkes med implementeringen af det nye brygværk, som blev taget i brug i slutningen af 2019, og som nu er mere end 2 år gammelt. Det nye brygværk har været en stor gevinst for Thisted Bryghus. Vi har på nuværende tidspunkt brygget mere end 1.200 bryg på det nye anlæg.

Udover at få dirigeret bryghuset gennem pandemien, har højeste prioritet også været, at få bryghusets medarbejdere gennem pandemien. Ved fælles hjælp er det lykkes. Ingen af bryghusets medarbejdere har været ramt af corona. Det har betydet, vi har kunnet køre fuld produktion og dermed sikret, at vores leveringsevne er helt i top.

 

Jeg håber og tror på, at vi snart er på den anden side af pandemien, således vi igen kan få en normal hverdag og kan nyde et godt glas øl hos vore mange kunder.

Det er også pandemien der gør, at vi ej heller i år kan afholde den 4. højtid, men må afholde generalforsamlingen hos Advodan her i Thisted. 

 

Omsætning

Vi har i regnskabsåret 2020/2021 realiseret en nettoomsætning på 59,1 mio. kr. Det er en fremgang på 13,9% i forhold til sidste regnskabsår. Restriktioner i restaurationsbranchen og muligheden for afholdelse af arrangementer har medført et mindre salg til disse kundegrupper. Derimod har vi haft en flot salgsudvikling i detailhandlen. Det skal siges, at en del af julehandel 2021 til dagligvaresektoren usædvanligt er faldet allerede i september måned. Uanset dette er vi godt tilfredse med den realiserede omsætning.

Volumen udvikling

Vi har i regnskabsåret solgt 39.617 HL. Det er en stigning på 12,5% i forhold til sidste regnskabsår. Vi har haft en flot udvikling på 50 cl. specialøl, hvilket skyldes den flotte udvikling, vi har haft i detailbutikkerne. Derimod har vi haft en tilbagegang på 33 cl. standard flaske og fadøl, hvilket skyldes nedlukning i Horesta segmentet.  

 

Årets resultat

Vi leverer et resultat før skat på kr. 6.078.000.

Resultatet efter skat blev på kr. 4.737.000, hvilket er bedre end forventet. Selvom vi har haft pandemien hængende over hovedet, har vi formået at holde fokus på kerneforretningen og ikke mindst en god omkostningsstyring. Ligeledes ser vi også resultatet af det nye brygværk, der giver bryghuset en meget mere effektiv produktion.

 

Forslag til resultatdisponering

Bestyrelsen indstiller til, at der heller ikke i år udbetales udbytte til aktionærerne, men at årets resultat i stedet overføres til egenkapitalen.

Der er allerede sat gang i nye investeringer, der skal gennemføres det kommende år, og som skal være med til at fremtidssikre Thisted Bryghus. Det ønsker vi at gøre med størst mulig egenfinansiering.

 

Egenkapital ultimo

Efter overførsel af årets resultat på kr. 4.737.000 efter skat udgør egenkapitalen kr. 39.091.000. Vi har gennem de seneste 5 år øget egenkapitalen med ca. kr. 14.000.000.

 

Årets investeringer

Vi har i regnskabsåret investeret for kr. 1.422.000. Der var i budgettet lagt op til et højere investeringsniveau. Men grundet den usikkerhed, der grundet pandemien var i starten af regnskabsåret, valgte vi at udskyde nogle investeringer til det igangværende regnskabsår.

 

Konklusion resultatet

Alt i alt er jeg meget tilfreds med årets resultat. Et resultat der gør, vi står godt rustet til fremtiden.

 

Chefbryggere

I juni måned 2021 udnævnte vi fra egne rækker to chefbryggere, Christian Harboe og Kjeld Vang Lauritsen. At vi kan rekruttere egne medarbejdere til sådanne jobs, ser jeg som en stor styrke for Thisted Bryghus. Inden udnævnelsen har Kjeld og Christian været med i implementeringsfasen af det nye bryganlæg og har dermed et indgående kendskab til anlægget. Udover at brygge øllet, har begge ansvaret for udvikling af nye produkter.

 

Indeværende regnskabsår

Indeværende regnskabsår er allerede i fuld gang. Julesalget – som er bryghusets største omsætningsperiode er gennemført med et tilfredsstillende resultat. Dog er vi påvirket af de restriktioner, der er på restauranter, barer og cafeer med begrænset åbningstider og nedlukning af kulturlivet. Restriktioner der blev indført i december måned og som stadigvæk er gældende.

Vi ser ligeledes ind i et år med store udfordringer i forhold til stigende råvarepriser og ikke mindst stigende energipriser, der vil påvirke årets resultat.

 

Investeringer indeværende regnskabsår

Vi har sat gang i en række investeringer, der bl.a. skal være med til at nedsætte vores vand- og energiforbrug. Ligeledes skal vi i gang med at få analyseret bryghusets Co2 aftryk. Dette med baggrund i målsætningen om, at en Co2 reduktion på 70% skal være på plads senest år 2030.

Reduktion af Co2, mindre vandforbrug og energibesparende investeringer bliver i fremtiden væsentlige parametre overfor vores forbrugere.

 

Nyheder 2021

Innovation af nye produkter er stadigvæk i højsædet. Her i januar måned lancerer vi nye spændende produkter, der i disse dage er på vej ud i handlen og som kan købes i rigtig mange butikker landet over.

 

Limfjords Baltic IPA

Limfjords Baltic IPA 50 cl. er kompleks og unik i både smag og udseende og er det tredje produkt i Limfjords serien. Det er friskheden fra humlen, der bidrager til både smag og aroma.

Limfjords Baltic IPA har en alkoholprocent på 6,5%.

 

Økologisk Thy Hvede 50 cl.

Økologisk Thy Hvede 50 cl. er ligeledes på vej ud på butikshylderne. Produktet er brygget på belgisk overgær, økologisk spelt og hvedemalt – selvfølgelig fra Gyrup i Thy.

Økologisk Thy Hvede har en alkoholprocent på 5,0%.

 

Alkoholfrie øl

Et område der i disse år udvikler sig meget, er alkoholfrie øl. Vi har brugt rigtig mange kræfter på at udvikle en alkoholfri øl, der smager af øl. Vi er nu på plads med smag og kvalitet og lancerer derfor to nye alkoholfrie øl, der lander på butikshylderne 1. april indeværende år.

 

Tak til personale og bestyrelse

Til personalet på Thisted Bryghus vil jeg sige en kæmpe tak for året der er gået. Alle har ydet en kæmpe indsats og været fleksible i forhold til de ændringer i arbejdsgange med videre, som coronapandemien har betydet. Vi er alle indtil videre kommet gennem pandemien uden smittetilfælde. Det er jeg utrolig glad for! En stor tak til salgsafdelingen på Thisted Bryghus, der hver dag er ude i butikkerne med mundbind og håndsprit og er tættere på pandemien i forhold til os medarbejdere på bryggeriet.

 

Ligeledes en stor tak til bryghusets bestyrelse for et godt samarbejde gennem året.

 

Afslutning

Afslutningsvis vil jeg sige, at det er et meget spændende regnskabsår, vi er i gang med. Vi har et stærkt produktsortiment, der flytter sig godt fra butikshylderne, hvilket er meget afgørende for succes. Vi har et stærkt personale set up, der gør det godt og er klar til de fremtidige udfordringer.

Hvor vi omsætningsmæssigt ender i igangværende regnskabsperiode, er på nuværende tidspunkt meget svært at sige. Den uvisse faktor er, hvordan coronasituationen udvikler sig over den kommende tid. Men jeg har stor tiltro til som hidtil, at Thisted Bryghus kommer igennem pandemien på en god måde og dermed står godt rustet til den fremtidige konkurrence på markedet.

 

Jeg ser frem til en spændende fremtid for Thisted Bryghus. Vores mål er:

”Vi skal ikke være den største – vi skal være den bedste”

comments powered by Disqus