Skip to the content

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2022

A/S Thisted Bryghus og Thisted Mineralvandsfabrik afholder ekstraordinær generalforsamling i Thisted Bryghus’ besøgslokale, Bryggerivej 10, 7700 Thisted, mandag den 7. marts 2022 kl. 10.00 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Ændring af selskabets vedtægter.

Der foreslås indførelse af adgang til elektronisk kommunikation mellem Selskabet og kapitalejerne. Herudover foreslås der en sproglig opdatering
og modernisering af vedtægterne.

3. Eventuelt.


Der er ingen udskænkning eller servering til generalforsamlingen.


Adgangstegn bestilles ved fremsendelse af navn, adresse og aktienummer på mail til thy@thisted-bryghus.dk og udleveres på Bryggerivej 10, Thisted fra og med mandag den 21. februar 2022 til og med torsdag den 3. marts 2022. Vær opmærksom på, at denne frist skal overholdes.

Thisted, den 15. februar 2022

P.b.v.

Verner Jensen, formand

comments powered by Disqus