Skip to the content

Menu Luk

Regnskabsinfo

Regnskabsinfo


Her kan du hente vores seneste årsregnskab og se hovedtallene for de sidste 5 regnskabsår:

Det seneste regnskabsår

A/S Thisted Bryghus og Thisted Mineralvandsfabrik har i nogle år fulgt en strategi med fokus på Pilsner/Classic, specialøl og økologiske øl. Den strategi er fortsat i regnskabsåret 2016/17.
Samtidig har det været et mål, at A/S Thisted Bryghus og Thisted Mineralvandsfabriks produkter blev udbredt til hele Danmark.

Innovation i form af nye produkter, et øget kendskab til produkterne og en udbredelse af vore produkter i hele Danmark, er medvirkende årsager til, at A/S Thisted Bryghus og Thisted Mineralvandsfabrik i regnskabsåret 2016/17 har øget omsætningen med 5% i forhold til det foregående år. Det er sket i et marked, der er vigende og præget af hård priskonkurrence.

A/S Thisted Bryghus og Thisted Mineralvandsfabrik har i regnskabsåret 2016/17 foretaget investeringer for i alt 6.317.000 kroner. Investeringerne omfatter blandt andet nye tanke og nyt palleteringsanlæg. Disse investeringer er et led i planen om at forny/effektivisere produktionsanlægget og samtidig en nødvendig udvidelse af kapaciteten.

I regnskabsåret 2016/17 har både omsætningen og omkostningerne været højere end forventet. I årets løb er der indkøbt både nye fustager og nyt IT-system. Disse udgifter har påvirket resultatet negativt.

Årets resultat før skat 2.900.000 kroner er som forventet.

Årets resultat betragtes som værende tilfredsstillende.

Den forventede udvikling

I det kommende regnskabsår (2018) forventes omsætningen at falde på Pilsner/Classic produkterne, mens den forventes at stige på specialøl og økologisk øl. Resultatet forventes at blive på niveau med regnskabsåret 2016/17.

Lørdag 25. januar 2020

Generalforsamling