Skip to the content

Menu Luk

Indkaldelse til generalforsamling

A/S Thisted Bryghus og Thisted Mineralvandsfabrik

afholder ordinær generalforsamling i Thy Hallen, Lerpyttervej 50, Thisted, lørdag den 26. januar 2019 kl. 17.00 (dørene åbnes kl. 15.00) med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning, samt årsberetning.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i forhold til den godkendte årsrapport.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Jacob Schousgaard og Rene Jensen. Begge modtager genvalg.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt

Generalforsamlingen afvikles i to lokaler, hal A og hal B. Der vil være opstillet storskærme i hal B. Al rygning i og udenfor Thy Hallen er forbudt. Garderobe mod betaling.

Mod forevisning af navnenoterede aktiebreve udleveres der adgangstegn i Sparekassen Thy, Store Torv 1, Thisted, fra og med mandag den 14. januar 2019 til og med torsdag den 24. januar 2019. Vær opmærksom på, at denne frist skal overholdes.

Thisted, den 7. januar 2019

P.b.v.

Verner Jensen, formand

Lørdag 25. januar 2020

Generalforsamling