Ordinær generalforsamling 2024

A/S Thisted Bryghus og Thisted Mineralvandsfabrik afholder ordinær generalforsamling i Thy Hallen, Lerpyttervej 50, Thisted, lørdag den 27. januar 2024 kl. 17.00 (dørene åbnes kl. 15.00) med følgende dagsorden:

 1.  Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning, samt årsberetning.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i forhold til den godkendte årsrapport.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  På valg er Erik Hundahl og Ejgild Christensen.
  Begge modtager genvalg.
 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt.

Generalforsamlingen afvikles i hal 1. Garderobe mod betaling.

Adgangskort til generalforsamlingen bestilles via Aktionærportalen.

Adgangskort kan bestilles i perioden tirsdag den 9. januar kl. 8.00 til torsdag den 25. januar 2024 kl. 16.00. Vær opmærksom på, at denne frist skal overholdes.

Det elektroniske adgangskort kan medbringes på smartphone/tablet eller som print.

 

Thisted, den 3. januar 2024

P.b.v.
Verner Jensen, formand